Egzoz Muayene Duyurusu

“ 31/12/2014 TARİHİNE KADAR AKREDİTASYON SÜRECİNİ TAMAMLAYIP, AKREDİTE OLUP, SERTİFİKASI YAYINLANMAMIŞ EGZOZ MUAYENE İSTASYONLARINI YETKİLENDİRMELERİ SONA ERECEKTİR”

İlgili duyuru:

30 Kasım 2013 tarihinde, 28837 Numaralı Resmi Gazete

EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Madde 12

“Bu yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel Kişilerin çalıştırdığı sabit ve yetkili servis istasyonlarından 31/12/2016 tarihinden sonra, TS 12047 Standardına göre Türk Standartları Enstitüsünden alınan Hizmet Yeterlilik Belgesi yerine, egzoz emisyon ölçüm prosedürünü de içine alacak şekilde TS EN ISO/IEC 17020 Standardında göre Türk Akreditasyon Kurumundan alınmış AKREDİTASYON BELGESİ VE KAPSAMI istenir.

 

PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞLARI

pb site

 

“Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu Danışmalığı”  Kapsamında Verilen Hizmetler

 

* TS EN ISO IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

- TS EN ISO IEC 17024 KAYNAKÇI BELGELENDİRME KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

- TS EN ISO IEC 17024 TEKNİK PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

-

DANIŞMANLIK HİZMETİMİZİN ANA BAŞLIKLARI

* Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi.

* Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti.

* Denetçi gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması.

* Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması,

* Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,

* Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, yeterli denetçi mevcut değil ise denetçiler için baş denetçilik eğitimleri vs.)

* Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,

* İlgili standardın ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.

* Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü

* İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması

* İlgili standardın İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve tetkik yapılması.

* Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi

* Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi

* Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması

* Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması

* Akreditasyon denetimine iştirak

* Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması

MUAYENE KURULUŞLARI

muay site

 

 

“Muayene Kuruluşları Akreditasyonu Danışmanlığı” Kapsamında Verilen Hizmetler

 

* TS EN ISO IEC 17020 MUAYENE KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

* TS EN ISO IEC 17020 3.TARAF MUAYENE KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

* TS EN ISO IEC 17020 ASANSÖR MUAYENE KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

*TS EN ISO IEC 17020 EGZOZ MUAYENE KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

-

DANIŞMANLIK HİZMETİMİZİN ANA BAŞLIKLARI

* Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi.

* Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti.

* Denetçi gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması.

* Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması,

* Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,

* Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, yeterli denetçi mevcut değil ise denetçiler için baş denetçilik eğitimleri vs.)

* Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,

* İlgili standardın ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.

* Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü

* İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması

* İlgili standardın İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve tetkik yapılması.

* Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi

* Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi

* Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması

* Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması

* Akreditasyon denetimine iştirak

* Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması

LABORATUVARLAR

lab site

 

 

“Laboratuvar Akreditasyonu Danışmanlığı” Kapsamında Verilen Hizmetler

* TS EN ISO IEC 17025 TEST LABORATUVARLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

* TS EN ISO IEC 17025 KALİBRASYON LABORATUVARLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

* TS EN ISO 15189 TIBBİ TEST LABORATUVARLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

-

DANIŞMANLIK HİZMETİMİZİN ANA BAŞLIKLARI

* Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi.

* Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti.

* Denetçi gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması.

* Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması,

* Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,

* Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, yeterli denetçi mevcut değil ise denetçiler için baş denetçilik eğitimleri vs.)

* Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,

* İlgili standardın ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.

* Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü

* İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması

* İlgili standardın İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve tetkik yapılması.

* Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi

* Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi

* Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması

* Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması

* Akreditasyon denetimine iştirak

* Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması

SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI

sist site

 

 

“Sistem Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu Danışmanlığı” Kapsamında Verilen Hizmetler

 

* TS EN ISO IEC 17021  SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

-  TS EN ISO IEC 17021  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

-  TS EN ISO IEC 17021  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

-  TS EN ISO IEC 17021  GIDA GÜVENİLİRLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

-  TS EN ISO IEC 17021  BİLGİ GÜVENİLİRLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

-  TS EN ISO IEC 17021  TIBBİ CİHAZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

-

DANIŞMANLIK HİZMETİMİZİN ANA BAŞLIKLARI

* Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi.

* Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti.

* Denetçi gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması.

* Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması,

* Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,

* Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, yeterli denetçi mevcut değil ise denetçiler için baş denetçilik eğitimleri vs.)

* Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,

* İlgili standardın ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.

* Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü

* İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması

* İlgili standardın İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve tetkik yapılması.

* Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi

* Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi

* Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması

* Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması

* Akreditasyon denetimine iştirak

* Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması

ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARI

ürün site

 

 

“Ürün Belgelendirme Kuruluşları  Akreditasyonu Danışmanlığı” Kapsamında Verilen Hizmetler

 

* TS EN 45011 MUAYENE KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIĞI

-

DANIŞMANLIK HİZMETİMİZİN ANA BAŞLIKLARI

* Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi.

* Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti.

* Denetçi gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması.

* Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması,

* Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,

* Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, yeterli denetçi mevcut değil ise denetçiler için baş denetçilik eğitimleri vs.)

* Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,

* İlgili standardın ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.

* Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü

* İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması

* İlgili standardın İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve tetkik yapılması.

* Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi

* Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi

* Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması

* Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması

* Akreditasyon denetimine iştirak

* Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması

Akredit

Akredit,

 • Türkiye’de, sadece akreditasyon konusunda hizmet veren ve marka olmuş ilk ve tek danışmanlık markasıdır.
 • Kurumsallaşma, yetkinlik kazanma ve farklılık yaratma amacında olan firmaların ihtiyaç duydukları ve duyabilecekleri kalite hizmetini sağlamaktadır.
 • Akreditasyon şartı arayan birçok kamu kurumuna “Akreditasyon eğitimi” düzenlemektedir.
 • Akreditasyon danışmanlığı hizmeti verdiği kurumları kesinlikle müşteri gibi görmez, sizlerle birlikte çalışarak, sizin personeliniz gibi hizmet verir. Bu da Akreditasyon sisteminin kuruluş tarafından benimsenmesini ve başarıyla uygulanmasını sağlar.
 • Sizlere hizmet verecek tüm personellerimiz, Akreditasyon konusunda eğitim almış, daha önce alanında öncü firmalarda akreditasyon sürecini tamamlamış, sektöre hakim kişilerden seçilmiştir, Uzman Personellerdir.
 • Sizinle iletişime geçecek tüm personellerinin, akreditasyon ve kalite konusunda eğitimli, deneyimli, uzman ve mühendislik altyapısına sahip teknik personel olacağını temin eder.
 • Danışmanlık kavramının çerçevelerini yeniden oluşan akredit, Türkak- Kamu Kurumları-Akredite olmak isteyen Firmalar arasında köprü oluşturmaktadır.
 • Doğruluk ve dürüstlüğü sözde değil, özde benimseyerek güven altyapısıyla süreci sahiplenmekte ve en doğru, en kısa sürede ve en az maliyetle sizlere hizmet vermektedir.

 

bir İKON ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK EĞİTİM REKLAM VE ORGANİZASYON TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ markasıdır.akredit logo

Akreditasyon

Akreditasyon,

 • Piyasadaki ürünün ya da hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.
 • Ülkemizde kamu kurumlarının özel sektöre verdiği yetkinliklerde ve uluslararası birçok firma aldığı hizmetlerde, Akreditasyon şartı aramaktadır.
 • Akreditasyon süreci uzun, meşakkatli, özveri isteyen, teknik bilgi temeline dayanan, uzman kişi veya kurumlarca etkili ve kısa sürede tamamlanabilen bir süreçtir.
 • Akreditasyon sürecinin işin ehli bir uzman nezaretinde yapmanız tavsiye edilmektedir. Zira danışmanın doküman yönü de denetim tecrübesi de işinizi kolaylaştıracaktır.